Zakończona

Oprogramowanie SAP Business One

Identyfikator aukcji
146017

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 19 800,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Oprogramowanie SAP Business One
Rok produkcji: -   Numer fabryczny: 15140490

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

Opinia o cenie warunkowa. Brak dokumentów związanych z przekazaniem praw do oprogramowania – licencji. Brak nośnika CD z oprogramowaniem.

- Producent/importer - SAP / Partnerzy (Supremis)
- Klucz produktu - Brak
- Typ licencji - Brak
- Ilość licencji - 1
- NR - 15140490
- Data sprzedaży - 2015 r.
- Pola działania wg umowy - logistyka, magazyn, sprzedaż , księgowość
Wg dostawcy (ze strony internetowej ), taki program może obejmować różne pola, w zależności od uzyskanej licencji np:
Finanse i księgowość
• prowadzenie Księgi Głównej i automaty zacja zapisów księgowych
• księgowanie kosztów podstawowych i monitorowanie kosztów projektu
• zarządzanie budżetem i śledzenie jego realizacji
• banki i przetwarzanie wyciągów bankowych
• przetwarzanie płatności i rozrachunki • sprawozdawczość finansowa i księgowa
• obsługa VAT • obsługa różnych walut
Sprzedaż i obsługa klienta
• zarządzanie szansami i lejkiem sprzedaży
• zarządzanie działaniami oraz kontaktami z klientami
• oferty cenowe i zamówienia
• fakturowanie i kredytowanie • prognozy sprzedażowe
• zarządzanie umowami serwisowymi
• rejestrowanie zgłoszeń serwisowych i ich monitorowanie
Zaopatrzenie i działalność biznesowa
• wybór ofert zakupu
• zamówienia zakupu i dostawy
• przyjęcia materiałów i zwroty
• faktury, korekty i rozrachunki z dostawcami
• drzewo sprzedaży
• zlecenia produkcyjne
• prognozy i planowanie potrzeb materiałowych
Zapasy i dystrybucja
• zarządzanie materiałami i zapytania o indeksy materiałowe
• przyjęcia zapasów, wydania i dekrety dotyczące zapasów
• przesunięcia magazynowe pomiędzy różnymi magazynami
• zarządzanie numerami seryjnymi
• przeszacowanie zapasów
• katalogi indeksów u klientów i dostawców
• cenniki i ceny specjalne
• zarządzanie partiami
• kompletacja dostaw
Raportowanie i administracja
• pełna integracja z Crystal Reports®
• funkcja „Przeciągnij i skojarz”, rozwinięcie, pomoc w wyszukiwaniu, alarmy oparte na procesach przepływu informacji
• katalog danych pracowników, rejestr czasu pracy
• Remote Support Platform - Platforma Zdalnego Wsparcia (RSP)
• Data Migration Workbench - Narzędzia Migracji Danych, archiwizacja danych
• SAP® Business One Software Develop ment Kit, łącznie z interfejsem danych, aplikacjami interfejsu użytkownika, z polami i tabelami definiowanymi przez użytkowników


Opis stanu i przeznaczenia:

Oprogramowanie SAP BUSINESS ONE  jest zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania biznesowego, które zostało stworzone w celu sprostania krótko- oraz długoterminowym potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw. SAP Business One to  system klasy ERP, który wspiera praktycznie wszystkie procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Przystępna cena, łatwość wdrożenia i elastyczność czynią ten system idealnym dla firm zatrudniających zarówno kilku, jak i kilkuset pracowników. SAP Business One oferuje możliwość uzyskania rzetelnego oraz jednolitego wglądu we wszystkie operacje z obszarów zarządzania relacjami z klientami, produkcji, obsługi procesów zakupu, sprzedaży, gospodarki materiałowej oraz księgowości. Proste, lecz niezwykle skuteczne rozwiązanie SAP Business One udostępnia narzędzia do zarządzania, umożliwiając jednocześnie wykorzystanie istotnych, najbardziej aktualnych informacji, które są niezbędne w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Wyzwania biznesowe to większa koncentracja na rozwoju firmy to dostęp do właściwych informacji dla podejmowania kluczowych decyzji, to nawiązanie i utrzymywanie relacji z klientem, to redukcja wielokrotnego wprowadzania danych, popełniania błędów i opóźnień, to optymalizacja przepływu środków pieniężnych, odpowiednio do potrzeb biznesowych. Wg okazanego oświadczenia dostawcy, licencja faktycznie obejmuje następujące pola eksploatacji : - logistyka; - magazyn; - sprzedaż; - księgowość;
Łatwy dostęp do SAP Business One, dzięki aplikacji mobilnej i opcji „chmury”
Użytkownicy mogą mieć dostęp do systemu SAP Business One z dowolnego miejsca. System może być zainstalowany na komputerze, dostępny przez przeglądarkę lub za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Daje to dużą elastyczność w pracy i pozwala na ciągły dostęp do kluczowych danych. Wykorzystanie opcji chmury (ang. cloud), pozwala na szybkie osiągnięcie korzyści z wdrożenia systemu bez początkowych nakładów inwestycyjnych związanych z pozyskaniem licencji na oprogramowanie.
Brak nośnika CD, brak licencji, brak więc faktycznej możliwości potwierdzenia użyteczności i funkcjonalności oprogramowania. Brak umowy z warunkami instalacji oprogramowania. Jest tylko oświadczenie dostawcy/Producenta z którego wynika, że udzielono EFL licencji na korzystanie z oprogramowania z prawem , do udzielenia sublicencji Korzystającemu w ramach umowy leasingu. Jest również zapis mówiący o tym, że w przypadku wygaśnięcia lub wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, EFL uprawniony jest do udzielenia sublicencji na korzystanie z oprogramowania innemu podmiotowi. Umowy licencyjnej z warunkami szczegółowymi - nie okazano. Nie wiadomo też, czy był nośnik z oprogramowaniem i czy Producent udostępni nowy nośnik lub przekaże oprogramowanie w inny sposób.
Oprogramowania jako wartości niematerialnej i prawnej nie można odprzedać i z niego korzystać innemu użytkownikowi końcowemu bez licencji. W tym przypadku jak wynika z oświadczenia, EFL otrzymał taką zgodę. Oszacowania dokonano warunkowo, jeśli z umowy licencyjnej (której nie okazano) wynika, że producent przekaże kolejnemu użytkownikowi (na prośbę EFL) nośnik lub pliki z oprogramowaniem - online.