Zakończona

Oprogramowanie - licencja Dataexchange wg spec.

Identyfikator aukcji
146018

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 21 600,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Oprogramowanie - licencja Dataexchange wg spec.
Rok produkcji: -   Numer fabryczny: -

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

Opinia o cenie warunkowa – nie okazano umowy licencyjnej. Jest tylko faktura zakupu
z załącznikiem oraz kopia certyfikatu rejestracji oprogramowania na użytkownika. Brak numerów licencji. Brak nośników CD, brak dokumentacji opisu oraz specyfikacji oprogramowania.


- Producent/dystrybutor - Brak //OPTeam SA
- Nośniki instalacyjne - brak
- Wersja - brak
- Typ - DATAEXCHANGE
- Instrukcja - Brak
- Data upływu gwarancji - Brak danych
Licencje DATAEXCHANGE nr seryjny 773KTB2 wg dostawcy, składają się z następujących modułów:
Platforma – szt. 1
Interfejs wymiany danych – szt. 13
Interfejs przedstawiciela handlowego – szt.1


Opis stanu i przeznaczenia:

Licencja Dataexchange - oprogramowanie umożliwiające wymianę danych pomiędzy systemami, do integracji urządzeń automatycznej identyfikacji z aplikacjami oraz systemami użytkowymi, wykorzystywanymi w łańcuchach dostaw. Wprowadzony protokół , pozwala aplikacjom komunikować się ze sobą w taki sposób, że gdy zawartość dokumentu utworzonego w jakiejś aplikacji została zmodyfikowana, automatycznie ulegał modyfikacji inny dokument, do którego był dołączony ten pierwszy. Oprogramowanie zarządza zaawansowanym, automatycznym przepływem danych, zbieranych na różnych etapach procesów pomiędzy wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie aplikacjami. W efekcie może stanowić jeden program, który jest wymagany do integrowania wszystkich urządzeń do automatycznej identyfikacji i aplikacji pomiędzy sobą w firmie. Interfejsy są urządzeniami, pozwalającymi na połączenie ze sobą dwóch lub więcej innych urządzeń, które bez niego nie mogłyby ze sobą współpracować. Nie przekazano nośników z oprogramowaniem. Wg adnotacji w okazanym protokole odbioru – program pobierany jest z sieci – po uzyskaniu dostępu i licencji. Brak informacji na temat rodzaju i okresu subskrypcji. Nie okazano umowy licencyjnej. Można się domyślać, że oprogramowanie najprawdopodobniej wymagać będzie wdrożenia na odpowiednio przygotowanej infrastrukturze serwerowej (jeśli zostanie znaleziony kolejny zainteresowany). Brak informacji o kosztach wdrożenia takiego oprogramowania oraz kosztach związanych z jego utrzymaniem. Brak dokumentów licencyjnych. Pierwotny zbywca, autor/dystrybutor oprogramowania, powinien jasno i na piśmie określić, czy godzi się na dalsze przekazywanie praw do oprogramowania – licencji - sublicencji a jeśli tak, to na jakich zasadach – nie okazano umowy licencyjnej. Oszacowania dokonano warunkowo i hipotetycznie, jeśli taka zgoda jest zapisana w umowie licencyjnej lub zostanie wydana na prośbę EFL. W przeciwnym razie nie wolno sprzedawać praw do oprogramowania. Brak informacji o kosztach przeniesienia licencji.
Brak informacji dotyczących kosztów wdrożenia oprogramowania. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków i sprzętu pozwalających na zainstalowanie oprogramowania. Brak danych dotyczących dodatkowych kosztów związanych z czynnościami konserwującymi oprogramowania, wsparcia technicznego. Brak licencji i klucza sprzętowego. Opinia o cenie nie jest ekspertyzą, nie jest też ofertą handlową.