Zakończona

Elementy regału wysokiego składowania wg specc.

Identyfikator aukcji
147042

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 41 000,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Elementy regału wysokiego składowania wg specc.
Producent: PROMAG   Numer fabryczny: -
Rok produkcji: -      

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

Brak dokumentacji, rysunków i schematów montażowych

Regały magazynowe paletowe PROMAG typ Rzędowe APR12 zostały zdemontowane i w elementach przewiezione na plac EFL. Brak dokumentacji, rysunków montażowych uniemożliwia sprawdzenie kompletności i sposobu ustawienia, dokonano oględzin organoleptycznych zidentyfikowano podstawowe elementy regałów na podstawie specyfikacji do faktury i protokołu przyjęcia do magazynu:

Producent - PROMAG
Nazwa - Regał paletowy rzędowy APR12
Ilość rzędów - 8
Ilość segmentów w rzędzie – 69
Kierunek składowania - prostopadły
Wysokość ramy - 7500/8000 mm
Liczba poziomów - 0+4/0+5
Możliwość regulacji poziomów - co 50 mm
Nośność gniazd - 1600/2400 kg
Nośność kolumny - 8000/9600/12000 kg
Liczba miejsc paletowych - 795 palet EUR

Uwaga: Parametry hipotetyczne, (regały po demontaży – w częściach) brak możliwości dokładnego sprawdzenia i potwierdzenia tych danych, dane zaczerpnięte z specyfikacji do faktury sprzedaży. Mogą różnić się od faktycznych.


Opis stanu i przeznaczenia:

Regały magazynowe paletowe PROMAG typ Rzędowe APR12 wg. zestawienia to podstawowe i najprostsze w konstrukcji oraz zastosowaniu regały magazynowe. Ich uniwersalność pozwala na składowanie zarówno towarów spaletyzowanych o bardzo dużej różnorodności, jak i towarów niespaletyzowanych dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu. Wykonane z profili stalowych: belki nośne malowane proszkowo na kolor żółty RAL 1007; ramy, stopy, skratowania, elementy łączące ocynkowane.
Segmenty regałów można kompletować i ustawiać w zależności od potrzeb. Regały pozwalają na składowanie towarów o bardzo dużej różnorodności. Wg producenta, regały przeznaczone są do obsługi ładunków na paletach, mogą być obsługiwane wózkami podnośnikowymi. Regały magazynowe wg. zestawienia zostały rozmontowane na elementy oraz części i złożone na placu EFL. Brak dokumentacji, rysunków montażowych uniemożliwia sprawdzenie kompletności. Wg protokołu przyjęcia na magazyn, wykazano przybliżony skład ukompletowaniu. Widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz zabrudzenia. Regały wymagają przeglądu, zmontowania w miejscu przeznaczenia, uzupełnień o brakujące elementy, napraw. Opinia o cenie nie jest ekspertyzą techniczną, nie jest też oferta handlową. Przed zakupem, należy obejrzeć.