Zakończona

Ekran LED 33,8 m2 z komputerem sterującym

Identyfikator aukcji
287128

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 6 400,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Ekran LED 33,8 m2 z komputerem sterującym
Rok produkcji: -   Numer fabryczny: -

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

1. Ekrany LED
Nazwa: Ekrany LED
Model: b.d
Rok produkcji: b.d zakupiono w 2018
Wytwórca: b.d
Kraj wytworzenia: b.d
Oznaczenie CE b.d
Nr identyfikacyjny: b.d
Liczba przepracowanych jednostek b.d

Dane techniczne (FV zakupu) :
• Wymiary 96 x 16 x 64 cm
• Powierzchnia 33,8 m 2
• Liczba szt. 55

Wyposażenie- komputer stacjonarny
Nazwa: Komputer stacjonarny
Model: b.d
Rok produkcji: b.d ( rok produkcji obudowy 2009)
Wytwórca: Dell
Kraj wytworzenia: b.d
Oznaczenie CE b.d
Nr identyfikacyjny: 2C40L4J
Liczba przepracowanych jednostek b.d

Dane techniczne (FV zakupu) :
• Wymiary 19 x 44 x 41 cm
• Zasilanie 230V/50-60Hz

Wg. www.dell.com gwarancja:
Onsite Service After Remote Diagnosis
12 GRU 2009 - 12 GRU 2012


Opis stanu i przeznaczenia:

Przedmiot szacowania : ekrany LED służące do transmisji filmów, promocji marketingowych i ofert, informowania o produktach i usługach, wyświetlania innych aktualnych informacji. Zarządzanie ekranem może odbywać się zdalnie poprzez specjalistyczne oprogramowanie.
1. Ekrany LED
Stan
• składowany częściowo zdemontowany w zadaszonym magazynie zamawiającego
Zidentyfikowane braki
• okablowanie zasilające
• okablowanie transmisyjne
• elementy montażowe i konstrukcyjne
Uszkodzenia
• zarysowania powłoki lakierniczej
• zadrapania, otarcia
• niewielkie zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne
• ogniska korozji w miejscach ubytków powłoki lakierniczej
Ślady eksploatacji
• zabrudzenia eksploatacyjne
• znamiona długoletniej eksplantacji
• widoczne ślady pianki uszczelniającej
• zabrudzenia odchodami zwierząt
Weryfikacja działania
• brak możliwości weryfikacji
Weryfikacja parametrów roboczych
• brak możliwości weryfikacji dokładnej powierzchni i kompatybilności
Tabliczki znamionowe, oznaczenia
• brak widocznych oznaczeń i tabliczek znamionowych
Historia napraw i konserwacji
• brak historii napraw i konserwacji
Konieczne naprawy, zmiany
• wymaga czyszczenia, zamontowania, przeglądu serwisowego, ewentualnych napraw i konserwacji,
• weryfikacja stanu technicznego możliwa w warunkach serwisowych
• ze względu na brak dokumentacji, tabliczki znamionowej oraz oznaczenia CE przed rozpoczęciem użytkowania należy zweryfikować parametry maszyny wynikające z:
o rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy i/lub
o dyrektyw maszynowych UE
Ogólny organoleptyczny stan techniczny:
• średni
2. Wyposażenie- komputer stacjonarny
Stan
• składowany częściowo zdemontowany w zadaszonym magazynie zamawiającego
• po weryfikacji zdemontowano dysk twardy
Zidentyfikowane braki
• brak możliwości weryfikacji
Uszkodzenia
• niewielkie zarysowania powłoki lakierniczej
• nieznaczne zadrapania, otarcia
Ślady eksploatacji
• zabrudzenia eksploatacyjne
• znamiona długoletniej eksplantacji
Weryfikacja działania
• po przyłączeniu zasilania urządzenie nie uruchamia się
Weryfikacja parametrów roboczych
• brak możliwości weryfikacji
Tabliczki znamionowe, oznaczenia
• brak widocznych oznaczeń i tabliczek znamionowych
Historia napraw i konserwacji
• brak historii napraw i konserwacji
Konieczne naprawy, zmiany
• wymaga czyszczenia, zamontowania, przeglądu serwisowego, ewentualnych napraw i konserwacji,
• wymaga instalacji dysku twardego oraz systemu operacyjnego
• weryfikacja stanu technicznego możliwa w warunkach serwisowych
Ogólny organoleptyczny stan techniczny:
• zły


nie przedstawiono:
• dokumentacji serwisowej / historii napraw i konserwacji
• karty gwarancyjnej
• deklaracji zgodności WE
• instrukcji obsługi

Opinia nie stanowi:
• oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
• ekspertyzy stanu technicznego i za taką nie może być uznawana