Zakończona

Wozidło technologiczne przegubowe VOLVO A30C, 2000r.

Identyfikator aukcji
215011

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 75 700,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Wozidło technologiczne przegubowe VOLVO A30C
Producent: VOLVO A30C   Numer fabryczny: A30CV3496
Rok produkcji: 2000      

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

DANE TECHNICZNE ŚRODKA TECHNICZNEGO:

Rodzaj maszyny: wozidło technologiczne przegubowe
Marka maszyny: VOLVO
Oznaczenie: A30C
Rok prod. maszyny: 2000
Numer fabryczny: A30CV3496
Wskazania licznika (km): 25030
Wskazania licznika (mtg): -
Masa własna maszyny (kg): 21500
Ładowność (kg): 27000
Pojemność skrzyni (m.sześc.): 16,5
Rodzaj silnika: zapłon samoczynny
Moc silnika (kW): 232.

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY MASZYNY:
VOLVO A30C – wywrotka przegubowa z napędem 6x6 przeznaczona do transportu materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych, niedostępnych dla standardowych samochodów ciężarowych, np. w kopalniach odkrywkowych, placach budów.
Maszyna dwuczłonowa.
Człon pierwszy napędowy, człon drugi roboczy.
Człony połączone przegubowo.
Na członie drugim zamocowana skrzynia ładunkowa z wywrotem hydraulicznym do tyłu.
Napęd maszyny stanowi silnika spalinowy wysokoprężny sześciocylindrowy (VOLVO).
Koła napędowe maszyny osi pierwszej, drugiej i trzeciej (napęd 6x6).
Kabina kierowcy operatora typu zamkniętego.


Opis stanu i przeznaczenia:

OPIS STANU TECHNICZNEGO:

DANE IDENTYFIKACYJNE MASZYNY:
Tabliczka znamionowa maszyny – umieszczona na ścianie tylnej członu pierwszego maszyny z lewej strony.
Numer identyfikacyjny maszyny – umieszczony na ścianie tylnej członu pierwszego maszyny z prawej strony.

SILNIK: stwierdzono:
Silnik maszyny uruchomiono z wykorzystaniem akumulatorów zastępczych (połamana obudowa jednego akumulatora, zasiarczone akumulatory) oraz środka w aerozolu ułatwiającego rozruch silnika..
Rozruch silnika znacznie utrudniony.
Układ smarowania – ślady oleju przy uszczelnieniach silnika (zapocenia), poziom oleju silnikowego minimum, olej rozrzedzony, zanieczyszczony produktami spalania.
Układ doładowania – ślady oleju w przewodach powietrznych układu.
Układ chłodzenia – zanieczyszczony płyn chłodzący.
Układ wydechowy – skorodowane, przepalone miejscowo elementy układu, wyłamana końcówka rury wydechowej.
Silnik, osprzęt silnika, komora zespołu napędowego – zabrudzone, pokryte miejscowo warstwą płynów eksploatacyjnych i pyłów.

RAMA CZŁONU PIERSZEGO I DRUGIEGO MASZYNY: stwierdzono:
Rama maszyny /człon pierwszy i drugi/ - elementy ramy pokryte miejscowo warstwą zeschniętej ziemi i płynów eksploatacyjnych, brak możliwości weryfikacji ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, miejscowe obtarcia powłok lakierowych, korozja miejscowa elementów ramy maszyny.
Układ centralnego smarowania – rozłączone, uszkodzone częściowo przewody układu.

KABINA OPERATORA MASZYNY, OBUDOWA ZESPOŁU NAPĘDOWEGO: stwierdzono:
Kabina – obtarcia miejscowe powłok lakierowych, korozja miejscowa wzmocnień i poszyć kabiny.
Drzwi kabiny – uszkodzony zamek drzwi, rozerwana uszczelka drzwi.
Reflektor lewy – popękane szkło reflektora.
Lampa zespolona przednia lewa – popękany klosz lampy.
Reflektor prawy – popękane szkło reflektora.
Lusterko lewe górne – wyłamana miejscowo obudowa lusterka.
Stopnie boczne – wgniecione.
Fotel kierowcy – wgnieciona, odkształcona poduszka siedzenia, poprzecierana, zaplamiona tapicerka fotela.
Wyłożenia tapicerskie kabiny – zabrudzone, zaplamione.
Wyłożenia plastikowe kabiny – poobcierane.
Pokrywy zespołu napędowego – wgnieciona, pogięta, obtarcia miejscowe powłoki lakierowej, korozja miejscowa, popękana z włamaniami ściana czołowa pokrywy.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU; stwierdzono:
Skrzynia biegów i rozdziału napędu – ślady oleju na obudowie skrzyni.
Przedni i tylne mosty napędowe – ślady oleju na obudowie mostów (zapocenia).
Wał napędowy – powiększone luzy na łożyskach krzyżaków wału.
Funkcjonowanie zespołów układu przeniesienia napędu sprawdzono w zakresie jazdy na ograniczonej powierzchni maszyną nieobciążoną.

UKŁAD KIEROWNICZY i HAMULCOWY, stwierdzono:
Połączenie przegubowe członu pierwszego i drugiego – powiększone luzy na połączeniu przegubowym.
Siłowniki hydrauliczne mechanizmu skrętu członu pierwszego – ślady płynu roboczego przy uszczelnieniach siłowników, powiększone luzy na połączeniach sworzniowych siłowników.
Układ hamulcowy – zmniejszona siła hamowania.
Funkcjonowanie układu kierowniczego i hamulcowego sprawdzono w zakresie jazdy na ograniczonej powierzchni maszyną nieobciążoną.

UKŁAD ROBOCZY WOZIDŁA, stwierdzono:
Skrzynia ładunkowa – wgniecenia miejscowe wzmocnień skrzyni, wgniecenia i zafałdowania poszyć skrzyni, korozja miejscowa wzmocnień i poszyć skrzyni, powiększone luzy na sworzniach cylindrów hydraulicznych wywrotu skrzyni, ślady płynu roboczego przy uszczelnieniach cylindrów hydraulicznych wywrotu.

UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ, stwierdzono:
Układ hydrauliki siłowej – ślady płynu roboczego przy uszczelnieniach zespołu pompy hydraulicznej zespołu rozdzielaczy hydraulicznych, uszczelnieniach cylindrów hydraulicznych, skorodowane powierzchniowo przewody stalowe układu, spękanie miejscowo powierzchniowo przewody elastyczne układu.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE, stwierdzono:
Dokumentacja maszyny: dokumentacja serwisowa i obsługowa, instrukcje obsługi, inna dokumentacja – maszyna nie wyposażona..
Kluczyk stacyjki – jedna sztuka.
Wyposażenie narzędziowe – maszyna nie wyposażona.


OGUMIENIE:
Koło osi pierwszej lewe Michelin XAD 750/65R25 o stopniu zużycia ok. 85%
Koło osi pierwszej prawe Michalin XAD 750/65R25 o stopniu zużycia ok. 85%
Koło osi drugiej lewe Michalin XAD 750/65R25 o stopniu zużycia ok. 90%
Koło osi drugiej prawe Michalin XAD 750/65R25 o stopniu zużycia ok. 90%
Koło osi trzeciej lewe Michalin XAD 750/65R25 o stopniu zużycia ok. 90%
Koło osi trzeciej prawe Bridgestone 30/65R25 o stopniu zużycia ok. 100%

UWAGI:
1. Maszyna wymaga usunięcia niesprawności i usterek wykazanych w Ocenie.
2. Numer identyfikacyjny maszyny i rok produkcji maszyny podano na podstawie tabliczki znamionowej maszyny, numeru identyf8ikacyjnego wybitego na ramie maszyny oraz przestawionych dokumentów.
3. Całkowitego czasu pracy maszyny nie weryfikowano i podano na podstawie wskazań licznika maszyny.
4. Dalsza weryfikacja stanu technicznego maszyny możliwa w warunkach serwisu.
5. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zużyć ponadnormatywnych zespołów maszyny.

Zastrzeżenia ograniczające:
1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży
maszyny. Oszacowana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzania wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści
wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy
i bez uzgodnienia z nim formy treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, fizyczne lub prawne i
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki
wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku
oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika
informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub
też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być
uznawane.
7.Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży
przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego
istnienia ograniczonych praw rzeczowych.