Zakończona

Wózek widłowy elektryczny P220 2017r.

Identyfikator aukcji
178885

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 15 800,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Wózek widłowy elektryczny P220
Producent: OMV P220   Numer fabryczny: 6505801
Rok produkcji: 2017      

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

DANE TECHNICZNE ŚRODKA TECHNICZNEGO:

Rodzaj maszyny: wózek akumulatorowy paletowy
Marka maszyny: OMV
Oznaczenie: P220
Numer fabryczny: 6505801
Rok prod.: 2017
Wskazania licznika (mtg): 1528
Masa własna bez baterii (kg): 370
Masa baterii (kg): 205 – 209
Udźwig (kg): 2000
Napięcie baterii…………………………24V
Rodzaj silnika……………………... elektryczny

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY MASZYNY:

Wózek akumulatorowy paletowy elektryczny
Widły dług. 1150mm.
Silnik elektryczny.


Opis stanu i przeznaczenia:

OPIS STANU TECHNICZNEGO:


DANE IDENTYFIKACYJNE MASZYNY:
Tabliczka znamionowa wózka – umieszczona na obudowie kolumny kierowniczej maszyny.
.SILNIK, stwierdzono:
Funkcjonowanie zespołu silnika prawidłowe.


UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU, stwierdzono
Układ przeniesienia napędu kompletny, funkcjonuje prawidłowo.


UKŁAD KIERZNIA I HAMULCOWY, stwierdzono:
Układu kompletne, funkcjonowanie układów prawidłowe/

ZESPÓŁ BATERII I PROSTOWNIKA, stwierdzono:
Zespół baterii (Hawker) o stopniu naładowania podczas oględzin ok. 40%.
Zespół baterii wymaga sprawdzenia w warunkach stanowiskowych pod względem przydatności do dalszej eksploatacji.
Prostownik ładowania baterii akumulatorów (Typ HFZ 24V 50A ; numer ZO1546).
OSPRZĘT I WYPOSAZENIE, stwierdzono:

Dokumentacja techniczna maszyny: książka serwisowa – potwierdzenie wykonania ostatniego przeglądu po przy stanie licznika 1361mtg /przegląd wykonano w sierpniu 2018r/ ; podręcznik operatora, instrukcja prostownika (wersja w języku obcym), instrukcja obsługi – maszyna wyposażona.
Wyposażenie narzędziowe – wózek nie wyposażony.

UWAGI:
1. Maszyna wymaga usunięcia usterek wykazanych w Ocenie.
2. Numer identyfikacyjny maszyny podano na podstawie tabliczki znamionowej i przedstawionych dokumentów.
3. Roku produkcji maszyny nie weryfikowano i podano na podstawie tabliczki znamionowej i przedstawionych dokumentów.
4. Dalsza weryfikacja stanu technicznego maszyny możliwa w warunkach serwisu.

Zastrzeżenia ograniczające:
1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży
maszyny. Oszacowana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzania wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści
wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy
i bez uzgodnienia z nim formy treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, fizyczne lub prawne i
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki
wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku
oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika
informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub
też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być
uznawane.
7.Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży
przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego
istnienia ograniczonych praw rzeczowych.