Zakończona

Układarka do kostki Optimas H88 2010r.

Identyfikator aukcji
296110

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

2

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 87 000,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Układarka do kostki Optimas H88
Producent: Optimas   Numer fabryczny: 0753816
Rok produkcji: 2010      

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

DANE TECHNICZNE ŚRODKA TECHNICZNEGO:

Rodzaj maszyny: układarka do kostki
Marka maszyny: Optimas
Oznaczenie: H88
Numer fabryczny: 0753816
Rok produkcji: 2010
Wskazania licznika (mtg): 3251,5
Wskazania licznika cyklów pracy: 66802
Ciężar (kg): 1300
Rodzaj silnika: zapłon samoczynny
Moc silnika (kW): 25

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY MASZYNY:

Kabina operatora typu zamkniętego, wentylowana.
Układarka do kostki brukowej.
Głowica obrotowa Baltrotors GR30FA.
Chwytak do kostki.


Opis stanu i przeznaczenia:

OPIS STANU TECHNICZNEGO:

DANE IDENTYFIKACYJNE MASZYNY:
Tabliczka znamionowa maszyny umieszczona na ścianie tylnej w kabinie operatora.
Numer identyfikacyjny umieszczony na ramie w części lewej tylnej.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE; stwierdzono:
Chwytak do kostki.
Głowica obrotowa.
Kabina typu zamkniętego.
Lampa oświetlenia roboczego przednia /2/
Lampa oświetlenia roboczego tylna /1/.
Lusterko prawe i lewe.
Ogrzewane lusterka.

SILNIK: stwierdzono:
Silnik z zapłonem samoczynnym Lombardini LDW1404.
Rozruch silnika w normie.
Podczas pracy silnika aktywna jest kontrolka braku ładowania.
Układ smarowania – ślady oleju przy uszczelnieniach silnika.
Układ wydechowy – skorodowane elementy układu.
Silnik, osprzęt silnika, komora silnikowa – zabrudzone, pokryte warstwą płynów eksploatacyjnych i pyłów.

RAMA MASZYNY: stwierdzono:
Rama - miejscowo pokryta warstwą pyłów, miejscowe obtarcia powłok lakierowych ramy, ogniska korozji w miejscach ubytku powłok lakierowych.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU; stwierdzono:
Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu. Układ sprawdzono w warunkach jazdy parkingowej bez obciążenia. Nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu układu.

UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY, stwierdzono:
Układ kierowniczy i hamulcowy – funkcjonowanie sprawdzono w zakresie jazdy parkingowej bez obciążenia, nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie stwierdzono.

NADWOZIE, stwierdzono:
Stwierdzono zarysowania powłok lakierowych kabiny, miejscowe odkształcenia i ogniska korozji.
Popękany wkład prawego lusterka.
Siedzisko operatora – zabrudzona i rozdarta tapicerka.

UKŁAD ROBOCZY MASZYNY, stwierdzono:
Górna obudowa ramienia roboczego nosi ślady napraw.
Ramiona robocze – miejscowe zagięcia i ubytki lakieru.
Głowica obrotowa Baltrotors GR30FA – nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie stwierdzono.
Chwytak do kostki – ślady spawania naprawczego, zarysowania, ogniska korozji. Chwytak jest złożony na hali magazynowej. Brak możliwości sprawdzenia działania chwytaka.
Powierzchnia robocza chwytaka ok 1100x1100mm.
Układ roboczy sprawdzono w zakresie ruchów roboczych ramion i głowicy obrotowej bez zamontowanego chwytaka. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie stwierdzono.

UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ, stwierdzono:
Ślady płynu roboczego przy uszczelnieniach elementów hydrauliki siłowej. Ślady wycieków z zespołu pompy hydraulicznej.

OGUMIENIE:
Koło lewe osi I - Trailer 20,5x8.0-10 o stopniu zużycia ok. 50%.
Koło prawe osi I - Trailer 20,5x8.0-10 o stopniu zużycia ok. 50%.
Koło lewe osi II - Kings 20,5x8.0-10 o stopniu zużycia ok. 90%.
Koło prawe osi II – Kings 20,5x8.0-10 o stopniu zużycia ok. 90%.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE, stwierdzono:
Dokumentacja maszyny: instrukcja obsługi maszyny, katalog części zamiennych, książka serwisowa – brak, dokumentacja dozorowa - brak.
Kluczyk stacyjki – jedna sztuka.
Kluczyk zamka drzwi – jedna sztuka.
Wyposażenie narzędziowe – maszyna nie wyposażona.


UWAGI:
1. Maszyna wymaga usunięcia niesprawności i usterek wykazanych w Ocenie.
2. Roku produkcji maszyny nie weryfikowano i podano na podstawie tabliczki znamionowej maszyny i przedstawionych dokumentów.
3. Całkowitego czasu pracy maszyny nie weryfikowano, podano wskazania licznika maszyny..
4. Dalsza weryfikacja stanu technicznego maszyny możliwa w warunkach serwisu.
5. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zużyć ponadnormatywnych zespołów maszyny.

Zastrzeżenia ograniczające:
1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży
maszyny. Oszacowana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzania wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści
wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy
i bez uzgodnienia z nim formy treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, fizyczne lub prawne i
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki
wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku
oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika
informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub
też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być
uznawane.
7.Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży
przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego
istnienia ograniczonych praw rzeczowych.