Zakończona

Oprogramowanie do drukarni WEB2PRINT

Identyfikator aukcji
125521

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 14 000,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Oprogramowanie do drukarni WEB2PRINT
Rok produkcji: -   Numer fabryczny: -

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

Opinia o cenie warunkowa – nie okazano umowy licencyjnej. Jest tylko oświadczenie. Brak nośnika oprogramowania, brak dokumentacji opisu oraz specyfikacji oprogramowania.

- Producent/dystrybutor - V-Project
- Nośniki instalacyjny - Brak
- Wersja - Brak danych
- Instrukcja - Brak
- Nr licencji - 740
- Data upływu gwarancji - Brak danych


Opis stanu i przeznaczenia:

WEB2PRINT to najprawdopodobniej system do zarządzania procesem druku online dedykowany do specjalistycznych drukarni. Ze względu na brak nośnika z oprogramowaniem, braku dokumentacji opisującej zastosowanie i funkcje programu, nie ma możliwości jednoznacznej identyfikacji oprogramowania, jego funkcjonalności i przeznaczenia. Nie okazano umowy licencyjnej. Z treści okazanych dokumentów – oświadczenia może wynikać, że licencja była udzielona EFL z prawem, do sublicencji. Brak strony internetowej producenta/dostawcy z opisem takiego oprogramowania i jego funkcji. Z okazanych dokumentów może wynikać, że program nie był zainstalowany na serwerze klienta, skoro producent mógł wyłączyć do niego dostęp. Domena użytkownika, została odłączona na polecenie finansującego. Można się domyślać, że oprogramowanie najprawdopodobniej wymagać będzie wdrożenia na odpowiednio przygotowanej infrastrukturze serwerowej oraz drukarskiej (jeśli zostanie znaleziony kolejny zainteresowany). Brak informacji o kosztach wdrożenia takiego oprogramowania oraz kosztach związanych z jego utrzymaniem. Dostarczono oświadczenie producenta oprogramowania mówiące iż wyraża On zgodę, aby w przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu lub też zakończenia umowy, bez wykupu licencji przez sublicencjobiorcę lub wskazany przez niego podmiot trzeci, EFL był uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z oprogramowania na wszystkich polach zawartych w oświadczeniu na czas nieokreślony, innemu niż Leasingobiorca podmiotowi lub sublicencji do korzystania z oprogramowania w ramach nowej Umowy Leasingu na czas określony lub też do przeniesienia na inny podmiot uzyskanej od producenta licencji.
Brak dokumentów licencyjnych, brak nośnika z programem. Brak dokładnej informacji o wersji oprogramowania. Ponieważ faktura sprzedaży pochodzi z 2016 roku można założyć iż program został wyprodukowany – stworzony w tym samym roku. Pierwotny zbywca, autor/dystrybutor oprogramowania, powinien jasno i na piśmie określić, czy godzi się na dalsze przekazywanie praw do oprogramowania – licencji - sublicencji a jeśli tak, to na jakich zasadach – nie okazano umowy licencyjnej. Oszacowania dokonano warunkowo i hipotetycznie, jeśli taka zgoda jest zapisana w umowie licencyjnej. W przeciwnym razie nie wolno sprzedawać praw do oprogramowania. Brak informacji o kosztach przeniesienia licencji. Brak informacji dotyczących kosztów wdrożenia oprogramowania. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków i sprzętu pozwalających na zainstalowanie oprogramowania. Brak danych dotyczących dodatkowych kosztów związanych z czynnościami konserwującymi oprogramowania, wsparcia technicznego. Brak licencji, nośnika, brak klucza sprzętowego. Wg dokumentów, oprogramowanie zainstalowane jest na stacjach roboczych, a dysponentem dostępu do nich jest EFL.