Zakończona

Oprogramowanie GEMINI CAD

Identyfikator aukcji
109383

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 2 900,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Opragormowanie GEMINI CAD
Rok produkcji: -   Numer fabryczny: -

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

Oprogramowanie wg okazanych dokumentów i strony wytwórcy
- Producent/dystrybutor - Gemini/Proficad
- Moduły - GPE, GNE, MTM, GCP
- Nośniki instalacyjny - Brak
- Instrukcja - Brak
- Nr oprogramowania - 14440
- Data upływu gwarancji - Brak danych
- Pendrive – klucze - 1 szt.


Opis stanu i przeznaczenia:

Gemini CAD - było to specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane do projektowania i krojenia odzieży, powinno być wgrane na komputerze. Komputer ten, powinien współpracować z ploterem drukującym . Brak możliwości sprawdzenia - nie okazano komputera, ani nośnika. Brak możliwości dokładnego zdefiniowania oprogramowania oraz potwierdzenia jego funkcjonalności.
Dostarczono nośnik USB – pendrive, mogący być kluczem do oprogramowania. Brak możliwości potwierdzenia działania, ze względu na brak komputera z programem.
Wg informacji ze strony www. producenta, finansowany wg dokumentów moduł Pattern Editor (GPE) był oprogramowaniem, w którym pomysły projektanta są przenoszone do skonstruowanych i sprawdzonych projektów szablonów. Wyposażony w funkcje do projektowania jak odwracalne plisy, zaszewki, automatyczne i interaktywne tworzenie dodatków na szew, nacinków oraz automatycznie aktualizowana tabela wymiarów poszczególnych rozmiarów, system pozwala przygotować gotowe do produkcji szablony. Funkcje automatycznego i interaktywnego stopniowania pozwalały na zapisanie sprawdzonych zasad w postaci reguł stopniowania aby można je łatwo zastosować do nowych projektów. Pattern Editor oparty jest na krzywych Bezier, ale również obsługiwał kompleksowo linie łamane czy krzywe B-klejone. Interfejs GPE ma bardzo odmienny charakter w porównaniu do innych aplikacji CAD, ponieważ został zaprojektowany w sposób przyjazny dla użytkownika, zgodnie z ostatnimi standardami softwarowymi.
Moduł Next Export (GNE) był oparty o technicznym stanie nauki i algorytmach, które dostarczają rezultaty rozkładu szablonów w krótkim czasie. Można uruchomić w pełni automatyczny rozkład dla indywidualnego układu lub tryb pracy ciągłej dla listy układów bez konieczności interwencji przez użytkownika. Średnio, czas potrzebny do ułożenia przeciętnego układu o długości 8m wynosi 3-5 minut. Średnie rezultaty osiągane przez automat pod względem prędkości i wydajności tworzenia układów kroju są znacznie wyższe w porównaniu do układania ręcznego. Moduł Cut Plan (GCP), to moduł w którym operator określa ilości wyrobów zamówionych przez klienta dla każdego modelu, rozmiary, materiał oraz kilka podstawowych parametrów dotyczących rozkroju: długość stołu do lagowania, maksymalną ilość warstw w nakładzie oraz szerokość materiału.
Oprogramowanie najprawdopodobniej można pobrać i zainstalować ze strony producenta. Aby to zrobić, niezbędny jest login oraz hasło identyfikujące nabywcę oprogramowania posiadającego licencję i uprawnionego do korzystania. Brak informacji o danych logowania do portalu producenta. Okazano oświadczenie umożliwiające odsprzedaż oprogramowania lub przeniesienie licencji na warunkach określonych w umowie licencyjnej – samej umowy nie okazano. Oprogramowania, jako wartości niematerialnej i prawnej nie można odprzedać i z niego korzystać innemu użytkownikowi końcowemu bez licencji. Brak dokumentów licencyjnych, brak nośnika z oprogramowaniem. Brak dokładnej informacji o wersji oprogramowania. Ponieważ faktura sprzedaży pochodzi z 2015 roku można założyć iż program został wyprodukowany w tym samym roku. Pierwotny zbywca, autor/dystrybutor oprogramowania, powinien okazać umowę licencyjną z warunkami przekazania praw do oprogramowania. Oszacowania dokonano warunkowo, jeśli będą znane warunki przekazania licencji określone w umowie o będzie możliwy dostęp do oprogramowania. W przeciwnym razie nie wolno sprzedawać praw do oprogramowania. Brak informacji o kosztach przeniesienia licencji. Brak informacji dotyczących kosztów wdrożenia oprogramowania. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków i sprzętu pozwalających na zainstalowanie oprogramowania. Brak danych dotyczących dodatkowych kosztów związanych z czynnościami konserwującymi oprogramowania, wsparcia technicznego.