Zakończona

Oprogramowanie - licencja ACCELO

Identyfikator aukcji
142674

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 8 800,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Oprogramowanie - licencja ACCELO
Rok produkcji: -   Numer fabryczny: -

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

Uwaga!!! Ponowna instalacja systemu, wiąże się z dodatkowymi kosztami ponownego wdrożenia systemu i jego ponownej konfiguracji do nowych warunków.

Opinia o cenie warunkowa. Brak dokumentów związanych z przekazaniem praw do oprogramowania i samej licencji. Brak umowy. Bez zgody autora, nie można zbywać oprogramowania do przechowywania i zarządzania obiegiem dokumentów. Brak instrukcji obsługi i nośnika z programami oraz klucza sprzętowego (USB). Opinia wykonana warunkowo jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów i strony www producenta.


- Producent/dystrybutor - XSystem
- Nośniki instalacyjny - Brak
- Wersja - Brak danych
- Instrukcja - Brak
- Nr licencji - Brak
- Data upływu gwarancji - Brak danych


Opis stanu i przeznaczenia:

ACCELO to system do zarządzania przechowywaniem i obiegiem dokumentów. ACCELO wspiera zabezpieczanie dokumentów przed dostępem nieuprawnionych osób zarówno dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień jak i szyfrowaniu plików zgodnie z bankowymi standardami bezpieczeństwa. Dzięki rozproszonej architekturze serwerowej.
ACCELO to także zabezpieczenie dokumentów przez zdarzeniami losowymi (np. zalaniami czy pożarami). Wszystkie dokumenty mogą być łatwo dostępne, o każdej porze z dowolnego urządzenia (laptop, smartfon, tablet) i dowolnej lokalizacji. Dokumenty mogą być szybko przeszukiwane zarówno w oparciu o treść dokumentu jak i dane go opisujące (metadane).
Poprzez otwartą szynę wymiany danych ACCELO umożliwia integrację z istniejącymi po stronie klienta systemami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, np. kadrowo – płacowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, a przede wszystkim mechanizmem usług katalogowych Active Directory. Aplikacja zapewnia wymianę danych jedno lub dwukierunkową – automatyczną, cykliczną lub na żądanie.

Oprogramowanie wymaga wdrożenia na odpowiednio przygotowanej infrastrukturze serwerowej, polegającego na instalacji oprogramowania przez wyspecjalizowanych informatyków producenta na serwerach klienta, audycie posiadanej dokumentacji, digitalizacji archiwów Klienta i umieszczeniu zbiorów w cyfrowym repozytorium ACCELO. Digitalizacja archiwum obejmuje szereg etapów, włączając w to ocenę przekazanej dokumentacji i tworzenie raportów rozbieżności. Brak informacji o kosztach wdrożenia oprogramowania, digitalizacji oraz kosztach związanych z jego utrzymaniem.
Nie okazano dokumentu umożliwiającego odsprzedaż oprogramowania lub przeniesienie licencji. Charakter licencji nie pozwala na jej dalsze przenoszenie bez wyraźnej zgody autora oprogramowania. Oprogramowania, jako wartości niematerialnej i prawnej nie można odprzedać i z niego korzystać innemu użytkownikowi końcowemu bez licencji. Brak dokumentów licencyjnych, brak nośnika z programem. Brak dokładnej informacji o wersji oprogramowania. Ponieważ faktura sprzedaży pochodzi z 2016 roku można założyć iż program został wyprodukowany w tym samym roku, podobnie wynika z faktury. Pierwotny zbywca, autor/dystrybutor oprogramowania, powinien jasno i na piśmie określić, czy godzi się na dalsze przekazywanie praw do oprogramowania – licencji - sublicencji a jeśli tak, to na jakich zasadach. Oszacowania dokonano warunkowo, jeśli taka zgoda zostanie uzyskana.
W przeciwnym razie nie wolno sprzedawać praw do oprogramowania. Brak informacji o kosztach przeniesienia licencji. Brak informacji dotyczących kosztów wdrożenia oprogramowania. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków i sprzętu pozwalających na zainstalowanie oprogramowania na jego serwerach. Brak danych dotyczących dodatkowych kosztów związanych z czynnościami konserwującymi oprogramowania, wsparcia technicznego. Brak licencji, brak klucza sprzętowego. Wg oświadczenia, oprogramowanie powinno być zainstalowane jest na stacjach roboczych klienta, które powinny być we władaniu EFL, ale czynności tej nie zdążono wykonać i umowę wypowiedziano. Wg dostawcy, po uzyskaniu praw do licencji, oprogramowanie należy wgrać na serwerach klienta.