Zakończona

Ładowarka kołowa XCMG ZL50G, 2010r.

Identyfikator aukcji
166568

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 64 000,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Ładowarka kołowa XCMG ZL50G
Producent: XCMG ZL50G   Numer fabryczny: 15G0092034
Rok produkcji: 2010      

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

Rodzaj maszyny: ładowarka czołowa
Marka maszyny: XCMG
Oznaczenie: ZL50G
Numer fabryczny: 15G0092034
Rok prod.: 2010
Wskazania licznika (mtg): -
Masa własna (kg): 17500
Rodzaj silnika……………………...zapłon samoczynny
Moc (kW): 162

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY MASZYNY:

Ładowarka czołowa dwuczłonowa
Człon pierwszy roboczy.
Człon drugi napędowy.
Człony połączone przegubowo o pionowej osi obrotu.
Wysięgnik ładowarki przemieszczany hydraulicznie.
Silnik z zapłonem samoczynnym sześciocylindrowy (Weichai ; kod WD10G220E21 ; moc 162kW.
Napęd 4 x 4


Opis stanu i przeznaczenia:

Tabliczka znamionowa maszyny – umieszczona na ścianie bocznej prawej członu pierwszego maszyny.


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE; stwierdzono:
Wysięgnik ładowarki przemieszczany hydraulicznie.
Łyżka ładowarki stała /szer.3000mm./.
Kabina typu zamkniętego, ogrzewana, wentylowana
Reflektory /2/.
Lampa oświetlenia roboczego przednia /1/
Lampy kierunkowskazów przednie.
Wycierak szyby przedniej i tylnej.
Lusterka zewnętrzne.
Wyświetlacz ładowarki.
Układ centralnego smarowania.

SILNIK: stwierdzono:
Silnik uruchomiono z wykorzystaniem akumulatorów zastępczych (zmniejszona moc rozruchowa akumulatorów maszyny).
Rozruch silnika łatwy.
Parametry pracy silnika w normie.
Układ smarowania – ślady oleju przy uszczelnieniu pokryw głowic silnika i uszczelnieniu miski olejowej silnika.
Układ doładowania – ślady oleju w przewodach powietrznych układu.
Silnik, osprzęt silnika, komora silnikowa – zabrudzone, pokryte warstwą płynów eksploatacyjnych i pyłów.

RAMA MASZYNY: stwierdzono:
Elementy ramy członu pierwszego i drugiego maszyny - uszkodzeń nie stwierdzono, miejscowe obtarcia powłok lakierowych, korozja w miejscach ubytku powłok lakierowych, elementy ramy pokryte płynami eksploatacyjnymi i pyłami.
Układ centralnego smarowania – część punktów centralnego smarowania z rozłączonymi przewodami układu centralnego smarowanai.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU; stwierdzono:
Układ przeniesienia napędu – kompletny, ślady oleju przy uszczelnieniach skrzyni rozdzielczej i uszczelnieniach mostów napędowych, miejscowa korozja elementów mostów napędowych.
Koła szt.4. – przecięcia i wyrwania miejscowe opon.
Funkcjonowanie układu przeniesienia napędu sprawdzono w zakresie jazdy w warunkach parkingowych maszyną nieobciążoną na ograniczonej powierzchni.

UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY, stwierdzono:
Układ kierowniczy – kompletny, powiększone luzy na połączeniu sworzniowym członu pierwszego i drugiego maszyny, powiększone luzy na sworzniach cylindrów hydraulicznych układu, ślady płynu roboczego przy uszczelnieniach cylindrów hydraulicznych układu..
Układ hamulcowy – brak elementu osłony hamulca koła lewego i prawego osi drugiej, zmniejszona siła hamowania.
Funkcjonowanie układu kierowniczego hamulcowego i hamulcowego sprawdzono w zakresie jazdy parkingowej maszyną nieobciążoną.

NADWOZIE, stwierdzono:
Kabina operatora – kabina kompletna, miejscowe obtarcia powłok lakierowych, miejscowa korozja wzmocnień i poszyć zewnętrznych.
Dach kabiny – wgnieciony, popękany w cz. przedniej z prawej strony.
Błotnik koła przedniego lewego i prawego – wgnieciony, skorodowany.
Zespół stopni wejściowych boczny prawy – brak kompletnego zespołu.
Drzwi lewe – brak wyłożenia wewnętrznego drzwi, poprzecierana, porozrywana uszczelka drzwi..
Drzwi prawe – popękane miejscowo wyłożenie wewnętrzne drzwi, poprzecierana, porozrywana uszczelka drzwi.
Zamki drzwi – zacięcia zamków.
Siedzisko operatora – poprzecierana tapicerka siedziska.
Podsufitka kabiny operatora – zabrudzona, zaplamiona.
Lampa oświetlenia roboczego przednia prawa – brak.
Lampa oświetlenia roboczego tylna lewa i prawa – brak.
Wycierak szyby przedniej – brak ramienia i pióra wycieraka.
Wyłożenia tapicerskie kabiny – zabrudzone, zaplamione.
Wyłożenia plastikowe kabiny – zabrudzone, zarysowane miejscowo.
Zaczep tylny transportowy – brak sworzn9ia zaczepu.
Pokrywa zespołu napędowego – brak pokrywy bocznej prawej, obtarcia miejscowe powłok lakierowych pokrywy górnej i bocznej lewej.

UKŁAD ROBOCZY MASZYNY, stwierdzono:
Wysięgnik ładowarki – uszkodzeń nie stwierdzono, powiększone luzy na połączeniach sworzniowych wysięgnika, miejscowe obtarcia powłok lakierowych, miejscowa korozja.
Łyżka ładowarki stała /szer. 3000mm./ - łyżka bez zębów, powiększone zużycie noża dennego i noży bocznych, na powierzchniach roboczych, wgniecenia ścian łyżki, pęknięcia wzmocnień łyżki, powiększone luzy na sworzniach mocowania łyżki, skorodowane elementy łyżki.
Funkcjonowanie układu roboczego maszyny sprawdzono w zakresie ruchów wysięgnika i łyżki (bez obciążenia).

UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ, stwierdzono:
Układ hydrauliki siłowej – ślady płynu roboczego „zapocenia” przy uszczelnieniach zespołu pompy układu, zespołu rozdzielaczy hydraulicznych i uszczelnieniach cylindrów hydraulicznych, skorodowane powierzchniowo przewody stalowe układu, spękane powierzchniowo przewody elastyczne układu..


OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE, stwierdzono:
Dokumentacja maszyny: dokumentacja techniczno ruchowa, książka serwisowa, instrukcja obsługi maszyny – maszyna nie wyposażona.
Certyfikat Europejski (CE) – nie przedstawiono dokumentów świadczących o posiadaniu przez maszynę certyfikatu CE, tabliczka znamionowa bez oznaczeń CE.
Kluczyk stacyjki i zamków – jedna sztuka.
Wyposażenie narzędziowe – maszyna nie wyposażona.

OGUMIENIE:
Koło lewe oś I Advance 23.5 – 25 o stopniu zużycia ok. 100%.
Koło prawe oś I Advance 23.5 – 25 o stopniu zużycia ok. 100%.
Koło lewe oś II Advance 23.5 – 25 o stopniu zużycia ok. 100%.
Koło prawe oś II Advance 23.5 – 25 o stopniu zużycia ok. 100%.

UWAGI:
1. Maszyna wymaga usunięcia usterek wykazanych w Ocenie.
2. Roku produkcji maszyny nie weryfikowano i podano na podstawie tabliczki znamionowej i przedstawionych dokumentów.
3. Brak wiarygodnych danych dotyczących całkowitego czasu pracy maszyny, maszyna może mieć całkowity czas pracy większy od wskazywanego przez licznik.
4. Maszyna nie posiada oznakowań oraz nie przedstawiono dokumentów certyfikatu europejskiego (CE) maszyny.
5. Dalsza weryfikacja stanu technicznego maszyny możliwa w warunkach serwisu.

Zastrzeżenia ograniczające:
1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży
maszyny. Oszacowana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzania wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści
wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy
i bez uzgodnienia z nim formy treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, fizyczne lub prawne i
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki
wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku
oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika
informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub
też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być
uznawane.
7.Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży
przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego
istnienia ograniczonych praw rzeczowych.