Zakończona

Ładowarka czołowa VOLVO L350F 2011r.

Identyfikator aukcji
178279

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 402 100,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Ładowarka czołowa VOLVO L350F
Producent: VOLVO L350F   Numer fabryczny: VCEL350FC00001403
Rok produkcji: 2011      

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

DANE TECHNICZNE ŚRODKA TECHNICZNEGO:

Rodzaj maszyny: ładowarka czołowa
Marka maszyny: VOLVO
Oznaczenie: L350F
Numer fabryczny: VCEL350FC00001403
Rok prod.: 2011
Wskazania licznika (mtg): 11387
Masa operacyjna (kg): 50500
Rodzaj silnika……………………...zapłon samoczynny
Typ silnika: D16
Moc silnika (kW): 394
Szerokość łyżki (m): 3,97
Pojemność łyżki (m.sześc.): 6,9

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY MASZYNY:

Ładowarka czołowa dwuczłonowa
Człon pierwszy roboczy.
Człon drugi napędowy.
Człony połączone przegubowo o pionowej osi obrotu.
Wysięgnik ładowarki przemieszczany hydraulicznie.
Silnik z zapłonem samoczynnym.


Opis stanu i przeznaczenia:

OPIS STANU TECHNICZNEGO:

DANE IDENTYFIKACYJNE MASZYNY:
Tabliczka znamionowa maszyny – umieszczona na ścianie bocznej lewej członu pierwszego maszyny.
Numer identyfikacyjny maszyny – umieszczony na ścianie tylnej członu pierwszego maszyny z lewej strony.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE; stwierdzono:
Łyżka ładowarki stała /szer.3970mm./.
Kabina typu zamkniętego, ogrzewana, klimatyzowana.
Reflektory /2/.
Lampa oświetlenia roboczego przednia /6/
Lampy kierunkowskazów przednie.
Lampy zespolone tylne.
Lampy oświetlenia roboczego tylne /6/
Lampa błyskowa.
Wycierak szyby przedniej i tylnej
Lusterka zewnętrzne.
Lusterko wewnętrzne.
Układ centralnego smarowania.
Kamera tylna.
Wyświetlacz
Układ klimatyzacji.

SILNIK: stwierdzono:
Silnik uruchomiono z akumulatorów własnych maszyny.
Rozruch silnika łatwy.
Parametry pracy silnika w normie.
Układ smarowania – ślady oleju (zapocenia) przy uszczelnieniach silnika, olej rozrzedzony, zanieczyszczony produktami spalania.
Układ wydechowy – skorodowane eksploatacyjnie elementy układu.
Silnik, osprzęt silnika, komora silnikowa – zabrudzone.

RAMA MASZYNY: stwierdzono:
Elementy ramy członu pierwszego i drugiego maszyny - uszkodzeń nie stwierdzono, miejscowe obtarcia powłok lakierowych, korozja w miejscach ubytku powłok lakierowych, elementy ramy pokryte płynami eksploatacyjnymi i pyłami.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU; stwierdzono:
Układ przeniesienia napędu – kompletny, ślady oleju przy uszczelnieniach skrzyni rozdzielczej i uszczelnieniach mostów napędowych „zapocenia”, miejscowa korozja elementów mostów napędowych.
Koła szt.4. – przecięcia, rozwarstwienia i wyrwania miejscowe opon kół.
Usterka w układzie sterowania układem przeniesienia napędu, uaktywniony alert hamulca postojowego, brak przeniesienia momentu napędowego na koła maszyny, funkcjonowania układu przeniesienia napędu nie sprawdzono.
UWAGA: Zalecane sprawdzenie elementów układu przeniesienia napędu oraz układu sterowania w warunkach serwisu.

UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY, stwierdzono:
Układ kierowniczy – kompletny, powiększone luzy na połączeniu sworzniowym członu pierwszego i drugiego maszyny, powiększone luzy na sworzniach cylindrów hydraulicznych układu, ślady płynu roboczego (zapocenia) przy uszczelnieniach cylindrów hydraulicznych układu..
Układ hamulcowy – uaktywniony alert układu.
Funkcjonowanie układu kierowniczego sprawdzono podczas postoju maszyny.

NADWOZIE, stwierdzono:
Kabina operatora – kabina kompletna, miejscowe obtarcia powłok lakierowych, miejscowa korozja wzmocnień i poszyć zewnętrznych.
Pokrywy zespołu napędowego – zdemontowana pokrywa boczna prawa silnika, brak pokrywy bocznej lewej silnika, obtarcia miejscowe powłok lakierowych pokryw zespołu napędowego, korozja w miejscach ubytku powłok lakierowych.
Wyłożenia tapicerskie kabiny – zabrudzone, zaplamione..
Wyłożenia plastikowe kabiny – zabrudzone, zarysowane miejscowo.
Układ klimatyzacji – wymaga sprawdzenia w warunkach serwisu.

UKŁAD ROBOCZY MASZYNY, stwierdzono:
Wysięgnik ładowarki – uszkodzeń nie stwierdzono, luzy na połączeniach sworzniowych wysięgnika w normie, miejscowe obtarcia powłok lakierowych, miejscowe ogniska korozji.
Łyżka ładowarki stała /szer. 3970mm./ - powiększone zużycie zębów i noży na powierzchniach roboczych.
Funkcjonowanie układu roboczego maszyny sprawdzono w zakresie ruchów wysięgnika i łyżki (bez obciążenia).

UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ, stwierdzono:
Układ hydrauliki siłowej – ślady płynu roboczego „zapocenia” przy uszczelnieniach zespołu pompy układu, zespołu rozdzielaczy hydraulicznych, uszczelnieniach cylindrów hydraulicznych, skorodowane powierzchniowo przewody stalowe układu..


OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE, stwierdzono:
Dokumentacja maszyny: dokumentacja techniczno ruchowa, książka serwisowa, instrukcja obsługi maszyny – maszyna nie wyposażona.
Kluczyk stacyjki i zamków – jeden komplet.
Wyposażenie narzędziowe – maszyna nie wyposażona.


OGUMIENIE:
Koło lewe oś I Michalin XLDDZ rozmiar ogumienia 35/65R33 o stopniu zużycia ok. 95%.
Koło prawe oś I Michalin XLDDZ rozmiar ogumienia 35/65R33 o stopniu zużycia ok. 95%..
Koło lewe oś II Goodyear rozmiar ogumienia 35/65-33 o stopniu zużycia ok. 95% /uszkodzona..
Koło prawe oś II Bridgestone rozmiar ogumienia 35/65-33 o stopniu zużycia ok. 95% /.

UWAGI:
1. Maszyna wymaga usunięcia niesprawności i usterek wykazanych w Ocenie.
2. Roku produkcji maszyny nie weryfikowano i podano na podstawie przedstawionych dokumentów.
3. Brak wiarygodnych danych dotyczących całkowitego czasu pracy maszyny, maszyna może mieć całkowity czas pracy większy od wskazywanego przez licznik.
4. Dalsza weryfikacja stanu technicznego maszyny możliwa w warunkach serwisu.

Zastrzeżenia ograniczające:
1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży
maszyny. Oszacowana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzania wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści
wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy
i bez uzgodnienia z nim formy treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, fizyczne lub prawne i
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki
wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku
oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika
informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub
też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być
uznawane.
7.Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży
przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego
istnienia ograniczonych praw rzeczowych.