Zakończona

Ładowarka czołowa APS ZL20 nr fab. 05036 2015r.

Identyfikator aukcji
125823

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 25 300,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Ładowarka czołowa APS ZL20 nr fab. 05036
Producent: APS ZL20   Numer fabryczny: 05036
Rok produkcji: 2015      

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

DANE TECHNICZNE ŚRODKA TECHNICZNEGO:

Rodzaj maszyny: ładowarka czołowa
Marka maszyny: APS
Oznaczenie: ZL20
Numer fabryczny: 05036
Rok prod.: 2015
Wskazania licznika (mtg): 10,9
Masa własna (kg): 4900
Udźwig max. (kg): 2000
Rodzaj silnika: zapłon samoczynny
Moc silnika: 53kW.

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY MASZYNY:

Ładowarka czołowa dwuczłonowa.
Człon pierwszy roboczy.
Człon drugi napędowy.
Człony połączone przegubowo o pionowej osi obrotu
Wysięgnik ładowarki przemieszczany hydraulicznie.
Silnik z zapłonem samoczynnym czterocylindrowy.
Napęd 4 x 4


Opis stanu i przeznaczenia:

OPIS STANU TECHNICZNEGO:

DANE IDENTYFIKACYJNE MASZYNY:
Tabliczka znamionowa maszyny – umieszczona na ścianie bocznej lewej członu drugiego maszyny.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE; stwierdzono:
Wysięgnik ładowarki przemieszczany hydraulicznie.
Złącze do osprzętu roboczego.
Osprzęt roboczy maszyny: łyżka szer. 2250mm ; widły dług. 1200mm.
Kabina typu zamkniętego, ogrzewana.
Reflektory /2/.
Lampy oświetlenia roboczego przednie /2/.
Lampy zespolone tylne.
Lampy oświetlenia roboczego tylne /1/
Wycierak szyby przedniej.
Lusterko zewnętrzne lewe.

SILNIK: stwierdzono:
Silnik uruchomiono z wykorzystaniem akumulatorów zastępczych (brak akumulatorów maszyny).
Rozruch silnika utrudniony.
Nierównomierna praca silnika.
Zadymienie i zaczernienie spalin.
Objawy niecałkowitego spalania paliwa w cylindrach.
Kadłub silnika – miejscowa korozja ścian zewnętrznych kadłuba.
Układ smarowania – ślady wycieków oleju przez uszczelnienia silnika, olej rozrzedzony, zanieczyszczony produktami spalania.
Układ chłodzenia – zanieczyszczony płyn chłodzący.
Układ wydechowy – skorodowane, przepalone miejscowo elementy układu.
Uszkodzony układ zatrzymania silnika.
Silnik, osprzęt silnika, komora silnikowa – intensywnie zabrudzone, pokryte warstwą płynów eksploatacyjnych i pyłów.

RAMA MASZYNY: stwierdzono:
Rama – uszkodzeń mechanicznych nie stwierdzono, obtarcia miejscowe powłok lakierowych, korozja w miejscach ubytku powłok lakierowych, elementy ramy zabrudzone płynami eksploatacyjnymi i pyłami.
Obciążnik /zderzak tylny maszyny – wgnieciony, obtarcia powłok lakierowych, skorodowany.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU; stwierdzono:
Układ przeniesienia napędu – kompletny, ślady wycieków oleju przez uszczelnienia skrzyni rozdziału napędu, ślady oleju na obudowie mostu przedniego i tylnego, wały napędowe skorodowane, elementy układu zabrudzone eksploatacyjnie.
Mechanizm sterowania zespołem przeniesienia napędu – powiększone opory na dźwigniach sterowania biegami, utrudnione przełączanie biegów.
Funkcjonowania układu przeniesienia napędu sprawdzono w zakresie jazdy maszyną nieobciążoną w warunkach parkingowych.

UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY, stwierdzono:
Układ kierowniczy – kompletny, powiększone luzy na połączeniu sworzniowym członu pierwszego i drugiego maszyny, powiększone luzy na sworzniach siłownika układu, ślady płynu roboczego przy uszczelnieniu cylindrów hydraulicznych układu.
Układ hamulcowy – brak kompletnego zacisku hamulcowego koła przedniego lewego, skorodowane tarcze hamulcowe kół, skorodowane pozostałe zaciski hamulcowe, niesprawne hamulce.

NADWOZIE, stwierdzono:
Kabina operatora – obtarcia powłok lakierowych kabiny, miejscowa korozja wzmocnień i poszyć zewnętrznych kabiny.
Drzwi lewe – wyłamany zaczep blokady drzwi, skorodowane poszycie drzwi, zacięcia zamka drzwi, nieoryginalna szyba drzwi, rozerwana uszczelka drzwi.
Drzwi prawe – skorodowane poszycie drzwi, zacięcia zamka drzwi, rozerwana uszczelka drzwi.
Szyby przednie kabiny (czołowa i skośne) – zamocowane taśmą.
Błotnik koła przedniego lewego i prawego – brak.
Błotnik koła tylnego prawego – wyłamany, pogięty.
Błotnik koła tylnego lewego – wgnieciony.
Stopnie boczne lewe – brak stopnia dolnego, wgnieciony stopień górny.
Lusterka zewnętrzne prawe – brak.
Pokrywy boczne zespołu napędowego – obtarcia miejscowe powłok lakierowych, korozja miejscowa.
Siedzisko operatora – przytarcia tapicerki siedziska.
Tapicerka kabiny – zabrudzona, zaplamiona miejscowo.

UKŁAD ROBOCZY MASZYNY, stwierdzono:
Wysięgnik ładowarki – zgięte ramię lewe i prawe przy gniazdach mocowania złącza do osprzętu, zgięte, po naprawach spawalniczych ramię pośrednie złącza osprzętu, złącze osprzętu wyczepione z gniazd (brak możliwości zamocowania), skorodowane elementy wysięgnika.
Osprzęt roboczy maszyny: łyżka szer. 2250mm – wyrwana śruba mocowania zęba łyżki, powiększone zużycie zębów i noży na powierzchniach roboczych, wgniecenia ścian łyżki ; widły dług. 1200mm i rama wideł – skorodowane.
Dźwignia sterowania układem roboczym – uszkodzona.
Funkcjonowanie układu roboczego maszyny sprawdzono w zakresie ruchów wysięgnika z łyżką nieobciążoną.

UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ, stwierdzono:
Układ hydrauliki siłowej – wyrwana śruba mocowania zbiornika płynu hydraulicznego, ślady płynu roboczego przy uszczelnieniach zespołu pompy układu, zespole rozdzielaczy hydraulicznych, złączach przewodów i cylindrach hydraulicznych, skorodowane powierzchniowo przewody stalowe układu.


OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE, stwierdzono:
Dokumentacja maszyny: instrukcja obsługi maszyny, książka serwisowa, inna dokumentacja – maszyna nie wyposażona.
Kluczyk stacyjki i zamków – jedna sztuka.
Wyposażenie narzędziowe – maszyna nie wyposażona.
Akumulator – brak.

OGUMIENIE:
Koło lewe osi I rozmiar 16/70-20 o stopniu zużycia ok. 95%
Koło prawe osi I rozmiar 16/70-20 o stopniu zużycia ok. 95%
Koło lewe oś II rozmiar 16/70-20 o stopniu zużycia ok. 95%
Koło prawe oś II rozmiar 16/70-20 o stopniu zużycia ok. 95%

UWAGI:
1. Maszyna wymaga usunięcia uszkodzeń, niesprawności i usterek wykazanych w Ocenie.
2. Stan techniczny maszyny wskazuje, że wskazania licznika czasu pracy maszyny są niewiarygodne.
3. Roku produkcji maszyny nie weryfikowano i podano na podstawie tabliczki znamionowej maszyny i przedstawionych dokumentów.
4. Dalsza weryfikacja stanu technicznego maszyny możliwa w warunkach serwisu.
5. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zużyć awaryjnych i ponadnormatywnych zespołów maszyny.

Zastrzeżenia ograniczające:
1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży
maszyny. Oszacowana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzania wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści
wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy
i bez uzgodnienia z nim formy treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, fizyczne lub prawne i
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki
wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku
oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika
informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub
też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być
uznawane.
7.Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży
przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego
istnienia ograniczonych praw rzeczowych.