Zakończona

Koparka kołowa JCB JS175W 2008r.

Identyfikator aukcji
138050

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

8

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 173 300,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Koparka kołowa JCB JS175W
Producent: JCB 175W   Numer fabryczny: JCBJW17CH81505369
Rok produkcji: 2008      

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

DANE TECHNICZNE ŚRODKA TECHNICZNEGO:
Rodzaj maszyny: koparka kołowa
Marka maszyny: JCB
Oznaczenie: JS175W
Numer fabryczny: JCBJW17CH81505369
Rok prod 2008
Wskazania licznika (mtg): 5247,9
Masa własna (kg): 18120
Rodzaj silnika zapłon samoczynny.
Moc silnika (kW): 118

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY MASZYNY:
Koparka kołowa.
Układ hydrauliczny przemieszczania ramion koparki.
Silnik z zapłonem samoczynnym czterocylindrowy (Isuzu 4HK1XD1AA-01).


Opis stanu i przeznaczenia:

OPIS STANU TECHNICZNEGO:

DANE IDENTYFIKACYJNE KOPARKI:
Tabliczka znamionowa maszyny – umieszczona na ścianie bocznej prawej podstawy kabiny operatora maszyny.
Numer identyfikacyjny maszyny - umieszczany na podłużnicy prawej podwozia maszyny za osią pierwszą maszyny.

SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY KOPARKI:
Koparka kołowa
Silnik z zapłonem samoczynnym czterocylindrowy.
Kolumna koparki trzyramienna z hydraulicznym układem przemieszczania ramion.
Lemiesz sterowany hydraulicznie.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE; stwierdzono:
Kolumna koparki trzyramienna z wyjściem hydrauliki siłowej pod urządzenia dodatkowe.
Złącze osprzętu roboczego kolumny koparki.
Osprzęt roboczy kolumny: łyżka skarpowa (szer. 1800mm).
Lemiesz (szer. 2500mm.).
Podpory hydrauliczne maszyny.
Kabina typu zamkniętego.
Reflektory.
Lampa oświetlenia roboczego przednia (3)
Lampy kierunkowskazów przednie.
Lampy zespolone tylne.
Lampa oświetlenia roboczego tylna (1)
Lusterkazewnętrzne
Wycierak szyby przedniej (2).

SILNIK: stwierdzono:
Poziom płynów eksploatacyjnych silnika w normie.
Silnik uruchomiono z akumulatorów własnych maszyny.
Układ smarowania – ślady oleju przy uszczelnieniu pokrywy głowicy silnika (zapocenia), zanieczyszczony produktami spalania.
Układ doładowania – ślady oleju w przewodach powietrznych układu (zapocenia).
Układ wydechowy – skorodowane eksploatacyjnie elementy układu.
Silnik, osprzęt silnika, komora silnikowa – zabrudzone płynami eksploatacyjnymi oraz pyłami.

PODWOZIE KOPARKI: stwierdzono:
Rama koparki – elementy ramy maszyny zabrudzone eksploatacyjnie.
Miejscowe obtarcia powłok lakierowych elementów ramy i podwozia, korozja w miejscach ubytku powłok lakierowych.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU; stwierdzono:
Zespół silnika hydraulicznego i skrzyni rozdziału napędu – ślady olejów i płynów roboczych na obudowie (zapocenia).
Funkcjonowania układu przeniesienia napędu sprawdzono w zakresie jazdy parkingowej na ograniczonej powierzchni maszyną nieobciążoną, nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie stwierdzono.

UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY, stwierdzono:
Układ kierowniczy – powiększone luzy na zwrotnicach kół i przegubach drążka kierowniczego, ślady płynu roboczego przy uszczelnieniu cylindra hydraulicznego układu.
Układ kierowniczy i hamulcowy – funkcjonowanie układów sprawdzono podczas jazdy parkingowej maszyną nieobciążoną.

NADWOZIE, stwierdzono:
Kabina operatora – obtarcia miejscowe powłok lakierowych kabiny, korozja miejscowa wzmocnień i poszyć zewnętrznych kabiny.
Osłony boczne i pokrywa zespołu napędowego – obtarcia miejscowe powłok lakierowych, miejscowa korozja.
Siedzisko operatora – przytarcia tapicerki siedziska.
Uszczelka drzwi – poprzecierana.
Tapicerka kabiny operatora – zaplamiona, zabrudzona eksploatacyjnie.
Wyłożenia plastikowe kabiny operatora – poobcierane, zabrudzone.

UKŁAD ROBOCZY KOPARKI, stwierdzono:
Kolumna koparki – powiększone luzy na połączeniach sworzniowych kolumny, miejscowe zdarcia i obtarcia powłok lakierowych, korozja w miejscach ubytku powłok lakierowych.
Złącze mocowania osprzętu – powiększone zużycie na zaczepów mocowania osprzętu.
Łyżka skarpowa (szer. 1800mm) – powiększone noży na powierzchniach roboczych, wgniecenia ściany łużki.
Lemiesz (szer. 2500mm.) – powiększone zużycie noża dennego, wgniecenia ściany lemiesza.
Mechanizm obrotu – ślady płynu roboczego na obudowie mechanizmu obrotu, powiększone luzy na przekładni mechanizmu obrotu.
Układ roboczy sprawdzono w zakresie ruchów kolumny koparki oraz lemiesza maszyny w stanie maszyny nieobciążonym.

UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ, stwierdzono:
Ślady płynu roboczego przy uszczelnieniach zespołu pompy, układu uszczelnieniach zespołu rozdzielaczy hydraulicznych (zapocenia).

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE, stwierdzono:
Dokumentacja koparki: /instrukcja obsługi i konserwacji koparki, książka serwisowa, dokumentacja techniczno ruchowa, inna dokumentacja/ – brak.
Kluczyk stacyjki i zamków – jedna sztuka.
Wyposażenie narzędziowe – maszyna nie wyposażona.

OGUMIENIE:
Koło lewe zewn. oś I Solideal 10.00 – 20 o stopniu zużycia ok. 85%
Koło lewe wewn. oś I Solideal 10.00 – 20 o stopniu zużycia ok. 85%
Koło prawe zewn.oś I Solideal 10.00 – 20 o stopniu zużycia ok. 85%
Koło prawe wewn.oś I Solideal 10.00 – 20 o stopniu zużycia ok. 85%
Koło lewe zewn. oś II – 10.00 – 20 o stopniu zużycia ok. 95%
Koło lewe wewn. oś II Mitas 10.00 – 20 o stopniu zużycia ok. 95%
Koło prawe zewn.oś II Mitas 10.00 – 20 o stopniu zużycia ok. 100%
Koło prawe wewn.oś II Mitas 10.00 – 20 o stopniu zużycia ok. 95%

UWAGI:
1. Maszyna wymaga usunięcia, niesprawności i usterek wykazanych w Ocenie.
2. Roku produkcji maszyny nie weryfikowano i podano na podstawie tabliczki znamionowej i przedstawionych dokumentów.
3. Brak wiarygodnych danych dotyczących całkowitego czasu pracy maszyny, maszyna może mieć całkowity czas pracy większy od wskazywanego przez licznik.
4. Dalsza weryfikacja stanu technicznego maszyny możliwa w warunkach serwisu.

Zastrzeżenia ograniczające:
1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży
maszyny. Oszacowana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzania wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści
wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy
i bez uzgodnienia z nim formy treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, fizyczne lub prawne i
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki
wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku
oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika
informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub
też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być
uznawane.
7.Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży
przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego
istnienia ograniczonych praw rzeczowych.