Zakończona

Harvester John Deere 1070D 2008r.

Identyfikator aukcji
125779

Aukcje EFL

Magnice 55-040, Europejska 2

0

Zapytaj o produkt

Aktualna cena (bez VAT): 179 000,00 zł
  • Opis przedmiotu

  • Oferty

  • Zdjęcia

Harvester John Deere 1070D
Producent: JOHN DEERE 1070D   Numer fabryczny: WJ1070D001616
Rok produkcji: 2008      

Informacje dodatkowe

Charakterystyka techniczna:

DANE TECHNICZNE ŚRODKA TECHNICZNEGO:

Rodzaj maszyny: maszyna leśna
Marka maszyny: HARVESTER /JOHN DEERE
Oznaczenie: 1070D
Numer fabryczny: WJ1070D001616
Rok porod: 2008
Wskazania licznika (mtg): brak.
Ciężar (kg): ok. 14500
Rodzaj silnika: zapłon samoczynny.


SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY MASZYNY:
Maszyna dwuczłonowa trzyosiowa.
Człon pierwszy roboczy z kolumną żurawia roboczego.
Człon drugi napędowy.
Człony połączone przegubami o pionowej osi obrotu.
Siłowniki hydrauliczne umożliwiają skręt maszyny w obie strony.
Napęd na trzy osie.
Silnik z zapłonem samoczynnym.
Żuraw hydrauliczny (Typ TJ180 9,7 ; nr WJ180SX001130 ; rok budowy 2008 ; udźwig 3100 do 1000kg na wysięgu 9,7m).
Głowica robocza.


Opis stanu i przeznaczenia:

OPIS STANU TECHNICZNEGO:


DANE IDENTYFIKACYJNE MASZYNY:
Tabliczka znamionowa maszyny – umieszczona wewnątrz kabiny operatora na ścianie bocznej prawej.
Numer identyfikacyjny maszyny – umieszczony na ścianie bocznej prawej ramy członu pierwszego maszyny.


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE; stwierdzono:
Kabina operatora typu zamkniętego.
Kolumna żurawia teleskopowa z hydraulicznym układem przemieszczania ramion.
Głowica robocza hydrauliczna z piłą łańcuchową.

SILNIK: stwierdzono:
Silnik uruchomiono z wykorzystaniem akumulatorów zastępczych (zmniejszona moc rozruchowa akumulatorów maszyny.
Rozruch silnika łatwy.
Układ smarowania – ślady oleju przy uszczelnieniach silnika, ślady oleju przy uszczelnieniu filtra oleju, olej rozrzedzony, zanieczyszczony produktami spalania.
Układ doładowania ślady oleju w przewodach powietrznych układu.
Układ wydechowy – skorodowane miejscowo elementy układu.
Silnik, osprzęt silnika, komora silnikowa – częściowo zaolejone, pokryte warstwą pyłów, zabrudzone.

CZŁON PIERWSZY I DRUGI MASZYNY: stwierdzono:
Elementy ramy członu pierwszego i drugiego pokryte warstwą zeschniętego błota, pyłów i płynów eksploatacyjnych (brak możliwości weryfikacji ewentualnych uszkodzeń mechanicznych).
Miejscowe obtarcia powłok lakierowych, miejscowa korozja elementów członu pierwszego i drugiego maszyny.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU; stwierdzono:
Zespół skrzyni rozdziału napędu – ślady oleju na obudowie zespołu.
Zespół przedniego i tylnego mostu napędowego – ślady oleju przy uszczelnieniach obudowy.
Koła szt.6. – miejscowe przecięcia, spękania i wyrwania bieżników opon.
Funkcjonowanie układu przeniesienia napędu sprawdzono w zakresie podstawowych manewrów na ograniczonej przestrzeni (jazda przód i tył na minimalnej prędkości).

UKŁAD KIEROWNICZY, stwierdzono:
Powiększone luzy na połączeniu sworzniowym członu pierwszego i drugiego.
Powiększony luz na połączeniach sworzniowych siłowników układu.
Ślady płynu roboczego przy uszczelnieniach siłowników układu.
Funkcjonowania układu kierowniczego sprawdzono podczas jazdy na ograniczonej przestrzeni.

UKŁAD HAMULCOWY, stwierdzono:
Układ hamulcowy – zmniejszona siła hamowania.

KABINA OPERATORA, OBUDOWA ZESPOŁU NAPĘDOWEGO, stwierdzono:
Kabina operatora – wgniecenia miejscowe poszyć kabiny, miejscowe obtarcia powłok lakierowych poszyć zewnętrznych kabiny, miejscowa korozja poszyć zewnętrznych kabiny.
Szyba przednia kabiny – zarysowana łukowo od pióra wycieraka.
Uszczelka drzwi – poprzecierana.
Stopień boczny – wgniecione wzmocnienia stopnia.
Siedzisko operatora – wgniecione, odkształcone, poprzecierana, zaplamiona miejscowo tapicerka siedziska, brak zagłówka.
System komputerowy maszyny – nie uruchomiono komputera i drukarki (brak instrukcji systemu, system wymaga sprawdzenia w warunkach serwisu).
Układ klimatyzacji maszyny – wymaga sprawdzenia w warunkach serwisu.
Pokrywy zespołu napędowego – wgniecenia i wygięcia miejscowe pokrywy przedniej i tylnej zespołów napędowych maszyny, zatarty zawias prawy pokrywy tylnej, obtarcia miejscowe powłok lakierowych, miejscowa korozja pokryw, pokrywy podczas oględzin podniesiono częściowo.

UKŁAD ROBOCZY MASZYNY, stwierdzono:
Żuraw hydrauliczny (Typ TJ180 H9,7) – uszkodzeń mechanicznych nie stwierdzono, obtarcia miejscowe powłok lakierowych, korozja miejscowa elementów żurawia.
Nie sprawdzono rozkładania, składania oraz funkcjonowania elementów żurawia.
Głowica robocza (Jon Deere ; typ H754 ; nr EJA754X001133 ; masa 930kg)– pęknięcia miejscowe elementów konstrukcyjnych głowicy, ślady napraw (prostowanie, spawanie pęknięć, powiększone zużycie ramion chwytów na powierzchniach roboczych, stan rolek przesuwu dobry, powiększone zużycie kół łańcucha oraz łańcucha piły, ślady płynu roboczego przy elementach układu hydrauliki siłowej głowicy.
Funkcjonowania głowicy roboczej nie sprawdzano.

UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ, stwierdzono:
Ślady płynu roboczego przy uszczelnieniach zespołu pompy hydraulicznej, uszczelnienia zespołu rozdzielaczy hydraulicznych, uszczelnieniach cylindrów hydraulicznych oraz częściowo złącza przewodów hydraulicznych, skorodowane miejscowo przewody stalowe układu, poprzecierane miejscowo warstwy osłonowe przewodów elastycznych układu.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE, stwierdzono:
Dokumentacja maszyny /książka serwisowa, instrukcja maszyny, katalog części zamiennych, inna dokumentacja/ – brak.
Dokumentacja dozorowa maszyny – maszyna nie wyposażona.
Kluczyk stacyjki i zamków drzwi – jeden komplet.
Wyposażenie narzędziowe – maszyna nie wyposażona.

OGUMIENIE:
Koło lewe osi I 700/45 – 22,5 o stopniu zużycia ok. 90%
Koło prawe osi I 700/45 - 2,5 o stopniu zużycia ok. 90%
Koło lewe oś II 700/45 – 22,5 o stopniu zużycia ok. 90%
Koło prawe oś II 700/45 – 22,5 o stopniu zużycia ok. 90%
Koło lewe oś III 750/55 – 26,5 o stopniu zużycia ok. 80%
Koło prawe oś III 750/55 – 26,5 o stopniu zużycia ok. 80%

UWAGI:
1. Maszyna wymaga usunięcia niesprawności i usterek wykazanych w Ocenie.
2. Roku produkcji maszyny nie weryfikowano i podano na podstawie tabliczki znamionowej maszyny i przedstawionych dokumentów.
3. Brak danych dotyczących całkowitego czasu pracy maszyny.
4. Dalsza weryfikacja stanu technicznego maszyny możliwa w warunkach serwisu.
5. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zużyć ponadnormatywnych zespołów maszyny.

Zastrzeżenia ograniczające:
1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży
maszyny. Oszacowana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzania wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści
wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy
i bez uzgodnienia z nim formy treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte, fizyczne lub prawne i
ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki
wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku
oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika
informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub
też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być
uznawane.
7.Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży
przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego
istnienia ograniczonych praw rzeczowych.